Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Kauhavan kaupunki ilmoittaa haettavaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen (vuorotteluvapaan sijaisuus) ajalle 1.3.-27.8.2021 päiväkoti Sateekaarentupaan Kauhavalle (Kortesjärvi).

Lastenhoitajan tehtäviin kuuluu lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyvät tehtävät. Pidämme tärkeänä luovaa ja lapsia osallistavaa työskentelyotetta, sekä innostunutta ja positiivista asennetta. Arvostamme myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työ saattaa sisältää tarpeen mukaan vuorotyötä.

Lastenhoitajan tehtävään kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 28 § mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai on alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Toimessa on kolmen (2) kuukauden koeaika.

Hakemus ja sähköisesti liitetyt todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Hakemus ja todistusjäljennökset voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Kauhavan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Härmäntie 18, 62300 HÄRMÄ.

Tutustu työnantajaan

Päiväkoti Sateenkaarentuvan johtaja Merja Ruohomäki p. 040 156 0228
Lisätietoja voi kysyä myös sähköpostitse merja.ruohomaki(at)edukauhava.fi

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Härmäntie 18, 62300 Härmä

Kauhava - yhteistyöllä turvattuun tulevaisuuteen

Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Kaupunki on tunnettu vahvasta yrittäjyydestä sekä hyvästä työllisyystilanteesta. Kaupunki tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja luonnonläheisen asumis- ja elinympäristön.