test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen tehtävä Metsätähtien 3-4 -vuotiaiden ryhmässä ajalle 13.12.2021-31.07.2022.
Lastenhoitajana vastaat lapsiryhmän kokopäiväpedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä tiimin kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28:ssä määritelty kelpoisuus. Lastenhoitajalta edellytetään taitoa olla läsnä lasten arjessa sekä sensitiivisiä vuorovaikutustaitoja niin lasten, perheiden kuin työyhteisön kanssa toimiessa. Tehtävässä edellytetään kehittävää työotetta sekä joustavaa työtapaa. Vastuunottaminen pienryhmistä ja kyky havainnoida lasta ryhmässä ja yksilönä ovat tärkeitä taitoja arjessa. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Minna Piirainen, Tiilikankaan päiväkodinjohtaja
p. 044 750 2729
minna.h.piirainen@sotkamo.fi

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Tiilikankaantie 1, 88600 Sotkamo

Rekommenderade jobb