Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 40%

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät 1-3-vuotiaiden ryhmässä kahtena päivänä viikossa

Lisätietoja

https://peda.net/veteli/varhaiskasvatus

Tutustu työnantajaan

Saara Kangas
p.050-5790150
saara.kangas@veteli.fi

Vetelin kunta, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus, Päiväkoti Kivitasku
Osoite: Lehtisaarentie 13, 69700 Veteli

Kivitaskun päiväkoti sijaistsee Vetelin keskustan läheisyydessä hyvien luonto - ja liikunta paikkojen läheisyydessä. Kivitaskussa panostamme leikkiin ja liikuntaan, positiivisen pedagogiikkaan ja ratkaisukeskeisyyteen sekä tutkivaan oppimiseen ja luontoon.