Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Sotkamon kunta

Osa-aikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävä Pohjavaaran koululla toimivassa Naavasten esiopetusryhmässä. Tehtävään kuuluu myös ko. ryhmässä toimivan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus. Työaika on 25 h/vko. Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §:n mukainen kelpoisuus.

Ennen työsopimuksen solmimista valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Heikki Niskanen, 044-7502194, heikki.niskanen@sotkamo.fi

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset. Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Pohjavaarantie 155, 88490 Pohjavaara

Rekommenderade jobb