Skip to main content
test

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa Särkiniemen päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävän sijaisuus ajalle 8.8.2022 - 31.1.2023. Haastatteluja sijaisuuteen tehdään jo hakuaikana.

Tehtävänkuvaus: varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän ja merkityksellisen työn, joka sisältää päivittäin uusia haasteita kehittyä osana isoa organisaatiota. Lisäksi tarjoamme hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti ja työterveyshuolto.

Työaika: 38,25 t/vko
Palkka: 2205,51
Tehtävän täytössä noudatetaan kolmen (3 )kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen) 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/fi/paivahoito-kuopiossa
https://jsm2018.sharepoint.com/:v:/r/sites/intra-sisaiset-palvelut/Jaetut asiakirjat/Brändivideot/tervetuloa_kuopioon_44sek (Original).mp4?csf=1&web=1&e=rWalV4

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat Särkiniemen päiväkodinjohtaja Pia Viippola, P. 044 718 3385.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut

Kuopiossa päivähoitoa tarjotaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikoissa. Hoitopaikka järjestetään joko vuorohoitopäiväkodista tai jatketun aukioloajan päiväkodista, jos lapsen hoidontarve on päivähoitopaikan tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella. Kuopion päivähoidossa on kuusi palvelualuetta, joiden aluevastaavat päiväkodinjohtajat antavat palveluohjausta kunnallisen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Päiväkodinjohtajat vastaavat yhdessä oman alueensa päivähoitopaikkojen järjestämisestä. Yksityisen päivähoidon palveluista vastaa yksityisen päivähoidon palveluohjaaja.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb