Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosille 20-21 valtion erityisavustusta tasa-arvoa esitäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen esiopetuksessa, siihen liittyviin opetusryhmien joustavaan muodostamiseensekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Haemme avustuksella esiopetusryhmään määräaikaista lastenhoitajaa. Roosaliinan päiväkoti sijaitsee Leppävaaran keskustassa.

Tavoitteenamme on inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen, pienryhmien joustava muodostaminen, lasten osallisuuden vahvistaminen, ryhmään liittyminen ja oppimisen tukeminen.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on toteuttaa esiopetusta muiden tiimin jäsenten kanssa. Tavoitteena mahdollistaa varhaista tukea ja ennaltaehkäistä oppimisen haasteita. Ryhmän esiopetussuunnitelma ja lasten esiopetuksen oppimissuunnitelmat toimivat pedagogiikan suunnittelun pohjana tiimityössä.


Työpaikan nimi: ROOSALIINAN PÄIVÄKOTI

Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Hyvää suomen kielen taitoa ja muuta kielitaitoa

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_toimipaikat/kunnalliset_paivakodit/leppavaara/roosaliinan_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Tuula Rantala 043 8250533

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Osoite: Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.