Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Kahmon pk

Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan) Kahmon päiväkotiin.

Kahmon päiväkoti on kolmiryhmäinen päiväkoti Rauman Uotilassa; alle 3-vuotiaiden Nappulat-ryhmä, 3-4-vuotiaiden Viikarit-ryhmä ja 4-5-vuotiaiden Vekarat-ryhmä.

Lapsi kasvun polulla - Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019 sekä Rauman kaupungin esiopetussuunnitelma 2016 kuvastavat ajatustamme lapsesta oman kasvunsa ja kehityksensä alkutaipaleella. Tavoitteenamme on, että lapsi kulkee iloisin mielin omaa polkuaan löytäen sen varrelta oppimisen ja oivaltamisen riemua, tutkimista ja ihmettelemistä sekä ystäviä ja, että hän saa osakseen tarvitsemansa huolenpidon ja hoivan.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana huolehdit lasten hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. Teet yhteistyötä työyhteisösi jäsenten ja lasten huoltajien kanssa päivittäin. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, omaat kyvyn havainnoida lasta yksilönä ja ryhmässä sekä osaat ottaa huomioon lapsen tarpeet arjessa.

Haettava tehtävä on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28, § 75 mukainen kelpoisuus, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/kahmon-päiväkoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kahmon päiväkodin johtaja Riitta Hautala, puh. 044 793 5157 tai riitta.hautala@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Kahmon päiväkoti, RAU-25-113-21".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Kahmon päiväkoti

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Uotilan Vanhatie 2, 26510 Rauma

Suggested jobs