Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Kalliola - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAN

määräaikainen tehtävä koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten tasoittamiseen ajalle 1.8.-31.12.2022.

Erityisavustuksella palkataan varhaiskasvatuksen ryhmiin lisähenkilöstöä vahvistamaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävänä on vahvistaa lasten suomi toisena kielenä oppimista, hyvinvointia sekä osallisuutta.

Tehtävä sijoittuu Kalliolan päiväkodin esiopetusryhmään.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan keskeisenä tehtävänä on tukea esiopetuksessa lasten oppimista, hyvinvointia ja varhaisen tuen edistämistä. Tehtäviin kuuluu lasten tuen tarpeisiin vastaamien, kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen sekä suomen kielen oppimisen tukeminen. Lastenhoitaja edistää lasten hyvinvointia ja kehitystä sekä lasten ja huoltajien osallisuutta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät lain 540/2018 28§:n tai siirtymäsäännösten §75 mukaista kelpoisuutta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot. Otamme huomioon kelpoisuusehtoisten hakijoiden puuttuessa myös muilla koulutuksilla olevat hakijat. Tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista työotetta tuen tarpeisten lasten kanssa ja kieli- ja kulttuuriosaamista, osaamista. Lapsiystävällisessä Oulussa arvostamme osallisuuden pedagogiikkaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta. Katsomme eduksi työkokemuksen varhaiskasvatuksesta, kehittämistyöstä ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/13903/2021. Hakemukset on toimitettava 4.7.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kalliolan-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat:
suunnittelija Sirpa Tenhu, p. 050 462 0835 ja Kalliolan päiväkodin johtaja Johanna Sherifi p. 044 703 5401.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Sikun hankkeet, Varhaiskasvatuksen hankkeet, Kalliolan päiväkoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Valtatie 69, 90500 Oulu

Rekommenderade jobb