Kielikaverin tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta.

Tämä tarkoittaa, että kielikaveri vahvistaa lapsen suomen kielen taitoja leikin, musiikin, tutkimisen ja liikkumisen avulla. Lisäksi tehtävänä on vahvistaa lapsen kaveritaitoja
Kielikaveri toimii yhdessä tai kahdessa ryhmässä viikon aikana.

Kielikaverin toimintaa suunnitellaan yhdessä tiimin henkilökunnan kanssa. Mukana on myös päiväkodin esimies ja kieli- ja kulttuuriopettaja.


Työpaikan nimi: Postipuun päiväkoti, Postipuuntie 7

Työaika: 38 h 15 min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään: kiinnostusta, innostusta, sensitiivisyyttä kohdata erikielisiä lapsia, heittäytymistä ja rohkeuttakin

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyvää suomen kielen taitoa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Postipuun_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Eija Mikkonen , varhaiskasvatusyksikön johtaja
eija.mikkonen@espoo.fi
050-3286739

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: Postipuuntie 7, 02650 Espoo

Espoo on Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina elävä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, ja hienot viher- ja ulkoilualueet,

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.