Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Suvelan päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Suvelan päiväkoti - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Haemme Suvelan varhaiskasvatusyksikköön varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkodissamme toimii 5 ryhmää 1-6- vuotaialle lapsille. Tällä hetkellä haemme lastenhoitajaa 1-5-vuotiaiden lasten iltahoitoryhmään. Työvuorot sijoittuvat klo:06-22 väliselle ajalle arkipäivisin. Kasvatusperiaatteenamme on kannustavassa, turvallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä kasvattaa itseensä luottavia, suvaitsevaisia ja elämänmyönteisiä lapsia. Teemme tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa.Panostamme toiminnassamme erityisesti aikuisen läsnäoloon, leikin tukemiseen sekä vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Uskomme Suvelan alueella jokaisen lapsen menestystarinaan!Meillä sinun on mahdollista kehittää itseäsi ja oppia uutta!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta sekä lapsilähtöistä työtapaa
Arvostamme hyviä organisointi taitoja, joustavuutta sekä hyviä tiimitaitoja.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja JasminTammilehto 040 507 7584

Suvelan päiväkoti
Adress: Kirstintie 18, 02670 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren