Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vakituinen, kiertävä varahenkilö

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilön tehtävät kohdentuen pääsääntöisesti Espoon keskuksen pohjoisen alueen (Niipperi, Kalajärvi, Järvenperä) päiväkotien poissaolojen sijaistuksiin. Kotipesänä toimii Niipperin päiväkoti, joka on neliryhmäinen 1-5 -vuotiaille lapsille varhaiskasvatusta tarjoava päiväkoti.

Lastenhoitajana kiertävän varahenkilön tehtävässä sinulla on tärkeä rooli kulloisessakin lapsiryhmässä osaltasi toteuttaa päivittäin Espoon varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma huomioiden. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavaa asennetta työkohteiden vaihtuessa.

Kiertävälle varahenkilölle maksetaan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi kiertävän varahenkilön lisä 41,71€/kk.

Jätäthän hakemuksesi tehtävään mahdollisimman pian, haastattelut aloitetaan jo hakuaikana.

Työpaikan nimi: pääasiallinen toimipiste Niipperin päiväkoti
Työaika: 38h 15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme:
- Joustavuutta
- Kokonaisuuksien hyvää hahmottamista
- Hyviä vuorovaikutustaitoja
- Aktiivista ja omatoimista työotetta

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Riikka Kiel
p. 040 505 1184
Varajohtaja Piret Holopainen
p. 040 553 3948

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Osoite: Alajuoksu 1, 02920 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.