Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Varahenkilö, vuorotteluvapaan sijaisuus, Saarniraivion päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Varahenkilö, vuorotteluvapaan sijaisuus, Saarniraivion päiväkoti - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Kiertävä varahenkilö työskentelee eri ryhmissä tarpeen mukaan. Varahenkilön kotipäiväkoti tässä tehtävässä on Saarniraivion päiväkodissa. Saarniraivion päiväkodin kokonaisuuteen kuuluu neljä päiväkotiryhmää ja ryhmäperhepäivähoito sekä avoin päiväkoti ja kerhot. Varahenkilö työskentelee tarvittaessa alueen muissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja kerhoissa.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja, koska varahenkilön täytyy vastata usein lyhyellä varoitusajalla muuttuviin tilanteisiin. Varahenkilön tulee sopeutua usean eri ryhmän toimintatapoihin, mutta tehtävä kuitenkin tarjoaa vaihtelevia työtehtäviä vaihtelevissa työympäristöissä ja mahdollisuuden tutustua monenlaisiin varhaiskasvatusmuotoihin. Jokainen ryhmä tarjoaa oman uniikin tapansa tehdä työtä lasten parissa.
Arvostamme Saarniraivion päiväkodissa sensitiivistä työotetta ja hyviä vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja. Monikulttuurisuus on meillä rikkaus ja lasten kielen kehityksen tukeminen keskeinen osa työtämme.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Linda Niskanen 046 8773773

Saarniraivion päiväkoti
Adress: Saarniraiviontie 8, 02770 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren