test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiserityisk. - Rauman kaupunki

Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa varhaiserityiskasvatuksen määräaikaiseen tehtävään ajalle 3.1.-30.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Tenavakallion päiväkoti, 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Rauman kaupungin varhaiskasvatukselle valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022. Hankkeen avulla varhaiskasvatukseen rekrytoidaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, jotka työskentelevät lapsiryhmissä, joissa on useita eri syistä tukea tarvitsevia lapsia. Lastenhoitaja toimii ryhmässä opettajan rinnalla erilaisissa opetus- ja kasvatustilanteissa ennakoiden, auttaen ja tukien lapsia. Arvostamme kokemusta tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentelystä, hyviä vuorovaikutustaitoja haastavissa kasvatustilanteissa sekä kykyä kohdata erilaisuutta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28 tai § 75 mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Huomioimme 31.12.2021 mennessä kelpoisuuden saavuttavat hakijat.

Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/tp

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Päiväkodin johtaja Pia Santalahti, puh. 044 793 4587
(sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@rauma.fi)
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, hanke, RAU-25-191-21".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, varhaiskasvatus, Tenavakallion päiväkoti

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.


Osoite: Lensunkalliontie 5, 26660 Rauma

Rekommenderade jobb