Skip to main content
test

Haemme resurssilastenhoitajaa työskentelemään pedagosisesti vahvistettuun 3-5 vuotiaiden ryhmään Särkiniemen päiväkodissa.

Haluatko jättää jälkesi Kuopion kaupungin Varhaiskasvatukseen! Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa Särkiniemen päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus ajalle 1.2.-31.5.2024.

Varhaiskasvatuksessa lastenhoitaja vastaa lasten ikä- ja kehitystason mukaisesta hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Käytännössä työ on lasten perushoitoa ja hoivaa, askartelun ja leikkimisen ohjaamista, ulkoilun valvomista, lasten auttamista pukeutumisessa ja ruokailussa, sekä dialogia vanhempien kanssa. Lasten hygieniasta ja toimintaympäristön turvallisuudesta huolehtiminen ovat osa lastenhoitajan työtä. Työtä tehdään yhdessä lapsen, lapsen huoltajien ja muun henkilökunnan kanssa. Lastenhoitaja toimii tiimissään yhdessä sovittujen toimintamallien pohjalta. Lastenhoitajan työtä ohjaavat varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelmat sekä lähihoitajaa lähihoitajan eettiset ohjeet. Lastenhoitaja osallistuu varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan, arviointiin ja toteutukseen sekä lapsi- että ryhmätasolla. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tärkeimpiä taitoja ovat vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi tehtäviin kuuluu lasten hyvinvoinnin havainnointi ja sairastuneen lapsen hoidon järjestäminen sekä erityistä hoitoa tarvitsevien lasten hoito (esim. diabeteksesta johtuen).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan tehtävään on varhaiskasvatuslain 540/2018 28§:n mukainen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Päiväkodin perustyöhön kuuluu tietokoneen käyttöä. Odotamme, että lastenhoitaja hallitsee sen omalta osaltaan.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn, joka sisältää päivittäin uusia haasteita kehittyä osana isoa organisaatiota. Lisäksi tarjoamme hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti ja työterveyshuolto.

Työaika: 38,25 t/vko

Palkka: 2306,30

Tehtävän täytössä noudatetaan yhden (1) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen) 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/fi/paivahoito-kuopiossa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa Särkiniemen varhaiskasvatusyksikön johtaja Pia Viippola, p: 044 718 3385

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut

Kuopiossa päivähoitoa tarjotaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikoissa. Hoitopaikka järjestetään joko vuorohoitopäiväkodista tai jatketun aukioloajan päiväkodista, jos lapsen hoidontarve on päivähoitopaikan tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella. Kuopion päivähoidossa on kuusi palvelualuetta, joiden aluevastaavat päiväkodinjohtajat antavat palveluohjausta kunnallisen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Päiväkodinjohtajat vastaavat yhdessä oman alueensa päivähoitopaikkojen järjestämisestä. Yksityisen päivähoidon palveluista vastaa yksityisen päivähoidon palveluohjaaja.


Osoite: Lohkaretie 3 B, 70700 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb