Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaisuudet

Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Vieremän kunnan varhaiskasvatuksen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Meillä on tarjolla tilanteiden mukaan eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, erityisavustajille, päiväkotiapulaisille, perhepäivähoitajille ja ryhmäperhepäivähoitajille varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä, joita ovat päiväkoti Nuppula, päiväkodin vuorohoitoryhmä Muksula, ryhmäperhepäivähoitokoti Vekkula ja kotiryhmis.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ko.toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettujen asetusten mukaisesti. Myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaisuuksia täytettäessä.

Sijaisilta edellytetään 18 vuoden ikää ja soveltuvuutta alalle. Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus lasten ja nuorten parissa sekä alan koulutus. Sinun toivotaan olevan reipas, lapsista pitävä ja toimeen tarttuva vastuuntuntoinen aikuinen.

Hakijan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote.

Ilmoittaudu sijaiseksi täyttämällä hakemus alla olevasta linkistä. Jos et ole aikaisemmin kirjautunut kuntarekryyn, ohjelma pyytää sinua ensin rekisteröitymään, jonka jälkeen pääset kirjautumaan ja täyttämään hakemuksen. Ilmoita hakemuksessasi millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä milloin olet käytettävissä ja päivitä hakemustasi tarvittaessa.
Työnhakijaan otetaan yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistetaan työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Haastattelussa soveltuviksi todetut henkilöt kirjataan sijaisrekrytointijärjestelmään hyväksytyiksi sijaishakijoiksi.
Sijaisuuksia täytettäessä käytämme sähköistä kutsupalvelua, jonka kautta voit saada tiedon työtarjouksesta tekstiviestillä. Vastaa saamaasi viestiin vain, jos haluat sijaisuuden ja olet siihen käytettävissä. Esimies tai muu rekrytoija voi tarjota sijaisuutta myös puhelimitse.

Lisätietoja

http://www.vierema.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen johtaja Riikka Marin, puh. 040 861 0281 sp: riikka.marin@vierema.fi
Vastaava lastentarhanopettaja Marja-Leena Timonen, puh. 040 590 3745 sp: marja-leena.timonen@vierema.fi

Vieremän kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Vieremä

Vieremä on noin neljäntuhannen asukkaan vetovoimainen, vireä ja yrittäjämyönteinen kunta Pohjois-Savossa. Vieremälle on muodostunut vahva metalliteollisuuden keskittymä sekä lisäksi kunta on maidon suurtuottaja.

Pienenä maaseutukuntana Vieremä on turvallinen paikka asua ja elää. Lisäksi yhteisöllisyys näkyy arjessa monin tavoin. Tehdään yhdessä –ajattelu elää vahvana tänäkin päivänä.