Nokian kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI

Tule varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ekologiseen ja elinvoimaiseen Nokian kaupunkiin toteuttamaan rohkeita uusia toimintamalleja. Työ voidaan sopia kokoaikaiseksi tai osa-aikaiseksi työksi. Nokian kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja kehittää kaupungin palveluja, hallintoa ja päätöksentekoa lapsiystävällisemmäksi. Arvostamme lapsen oikeusperustaista työotetta.

Pedagogisuus on meille tärkeää, lapsiryhmissämme työskentelee pääsääntöisesti kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.
Nokialla on yhdeksän varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka muodostavat säännöllisesti kokoontuvan asiantuntija- ja vertaisyhteisön. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työ kohdistuu joustavasti lapsiryhmätyöhön, konsultointiin ja verkostotyöhön.

Hyvinvointiasi tukevat Terveystalon työterveyspalvelut. Nokian kaupunki on koulutusmyönteinen työnantaja. Huolehdimme henkilöstön jatkuvasta kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tervetuloa innostavaan joukkoomme!


Tutustu työnantajaan

Tiedusteluihin vastaavat ensisijaisesti sähköpostitse:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
Anette Lehtonen
Anne Soini
Minna Sillanpää

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Toimi täytetään 18.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuus kestää 30.6.2021 asti. Toimea täytettäessä otetaan huomioon ensisijaisesti kelpoiset hakijat. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus määräytyy varhaiskasvatuslain 540/2018 30 §:n mukaisesti. Valitun on esitettävä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6§ 2 mom.) viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Haastatteluun kutsuttavia pyydetään tuomaan haastattelutilaisuuteen alkuperäiset todistukset ja niistä kopiot. Valintapäätökset lähetetään kaikille hakijoille sähköpostitse, valitulle myös kirjallisesti.