Varhaiskasvatuksen määräaikainen opettaja - Lumijoen kunta

Päiväkoti Ensilumeen etsitään työntekijää varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen 1.8.2021-17.6.2022. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, positiivista asennetta sekä kykyä aidosti läsnä olevaan vuorovaikutukseen. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kykyä kohdata vanhemmat ja lapset yksilöllisesti.

Varhaiskasvatuksen opettajan keskeinen työtehtävä on lapsiryhmän tavoitteellisen toiminnan suunnittelusta vastaaminen, toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä yhteistyö kaikkien lasta hoitavien tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajalla on myös kokonaisvastuu lapsikohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista.

Tarjoamme innostuneen ja motivoituneen työyhteisön, jossa on mukava tehdä töitä. Panostamme työyhteisössämme työhyvinvointiin ja työssä viihtyvyyteen. Lumijoella toimii yksi päiväkoti ja päiväkodissa on neljä lapsiryhmää, kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää ja kaksi 3-5 -vuotiaiden ryhmää. Päiväkodissamme toimii myös avoimen varhaiskasvatuksen kerhot. Lumijoki sijaitsee maalaismaisemissa ja on hyvien kulkuyhteyksien päässä, noin 30 minuutin ajomatkan päässä Oulun keskustasta.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 26§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Palkkauksessa on huomioitu työn vaativuustekijät.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Lumijoen kunta on itsenäinen, rauhallinen, turvallinen ja luonnonläheinen helmi, jossa on helppo viihtyä!

Hakemukset, joihin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja ansioluettelo on toimitettava 18.6.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta tai toimitettuna osoitteeseen:
Päiväkoti Ensilumi,
Pietinkuja 1,
91980 Lumijoki.

Lisätietoja tehtävästä antaa varhaiskasvatusjohtaja
Matilda Näppä
matilda.nappa@lumijoki.fi
040-5080296

Lisätietoja

http://www.lumijoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Matilda Näppä
matilda.nappa@lumijoki.fi
040-5080296

Lisätietoja

Lumijoen kunta, Varhaiskasvatus, Ensilumen päiväkoti

Lumijoen kunta on itsenäinen, rauhallinen, turvallinen ja luonnonläheinen helmi, jossa on helppo viihtyä!


Osoite: Pietinkuja 1, 91980 Lumijoki

Rekommenderade jobb