Varhaiskasvatuksen opettaja - Laitilan kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja - Laitilan kaupunki

Laitilan kaupungissa on avoinna 3 varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta 1.8.2019 alkaen. Työaika on 38,75h/vko, palkkaus KVTES:n mukainen. Varhaiskasvatuksen opettajien ensisijainen sijoituspaikka on Apilaniityn päiväkoti.

Valittavalta edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta: kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa sosionomi, amk, johon sisältyy vähintään 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja tai muu laissa säädetty kelpoisuus. Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Edellytämme valitulta varhaiskasvatuksen osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyvää organisointikykyä ja kehittävää ja joustavaa työotetta. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on huolehtia lapsiryhmänsä pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä muun työtiimin kanssa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee jättää sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilanteessa. Haastattelut pidetään 29.5.2019.

Varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola, puh. 040 7157 841, piipa.nivola@laitila.fi
Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen, puh. 044 5856 806, taija.jalonen@laitila.fi

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Adress: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren