Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Tule Herrasmannin päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN sijaiseksi ajalle 1.8.2019 - 31.12.2019.

Meillä Herrasmannin päiväkodissa on 8 ryhmää kahdessa toimipisteessä ja hoitopaikkoja on yhteensä 135. Päiväkodissamme aikuisen turvallinen ja välittävä läsnäolo luo lapselle fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön. Tavoitteenamme on levollinen ilmapiiri, jossa yksilöllisesti tuemme lasta terveeseen itsetuntoon ja myönteiseen minäkuvaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa ja -asetuksessa määritellyt kelpoisuusehdot (kasvatustieteiden kandidaatin tai sosionomin tutkinto). Eduksi luetaan esiopetuspätevyys.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaiote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 2 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 31.5.2019 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Läs mer

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit/herrasmannin-paivakoti
https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Anu Paronen puh. 050 398 5783, anu.paronen@lahti.fi

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Herrasmannin päiväkoti
Adress: Roopenkuja 1, 15300 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Mer om arbetsgivaren