Varhaiskasvatuksen opettaja - Pieksämäen kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja

Julistamme uudelleen haettaviksi kaksi varhaiskasvatuksen opettajan tointa Pieksämäen kaupungin varhaiskavatuksessa.
Aloitustyöyksiköt ovat:
1. Nenonpellon päiväkoti, alle 3-v. ryhmä, osoite Ojakuja 3 76940 Nenonpelto
2. Hiekanpään vuoropäiväkoti, Huvilakatu 27 76130 Pieksämäki
Kelpoisuusehto: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75§) mukaisesti:kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).
Hakijoilta edellytetään kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (asetus 986/1998 ja asetus 865/2005).
Aiemmin tehtäviä hakeneiden hakemukset huomioidaan tässä haussa.

Nenonpellon päiväkoti: Anne Ihalainen, anne.ihalainen@pieksamaki.fi, p. 0445883834
Hiekanpään päiväkoti: Seija Lipsanen/ Arja Tarvonen, etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi, p. 0440882335

Pieksämäen kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: PL 125, 76101 Pieksämäki

Pieksämäen kaupunki tarjoaa kunnallista varhaiskasvatusta viidessä päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa, perhepäivähoidossa sekä avointa varhaiskasvatusta Perheiden talolla. Työkierto on osa varhaiskasvatuksemme toimintakulttuuria.
Meillä on teemana " Liikkuva Pieksämäki", joka näkyy monipuolisina ja runsaina lähiliikuntapaikkoina. Pieksämäen kaupunki on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan