Varhaiskasvatuksen opettaja (2kpl)

Varhaiskasvatuksen opettaja toimii kasvattajatiimissä vastaten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä arvioinnista. Tehtävässä edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä positiivista ja ammatillista työotetta. Odotamme innostusta ja sitoutumista työhön sekä kehittävää asennetta mm. lapsen ja hänen perheensä osallisuuden lisäämisessä.
Arvostamme kokemusta ja kiinnostusta eri ikäisten lasten pedagogiikan kehittämisestä ja pienryhmätoiminnasta. Odotamme, että valitulla henkilöllä on näkemystä ja osaamista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä esi - ja alkuopetuksen välisestä yhteistyöstä ja kiinnostusta kehittää toimintaa yhdessä muiden kanssa.
Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 540/2018 26§:n mukaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 75§ henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.
Ennen tehtävän vastaanottamista tulee työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.
Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Hakemukset tulee jättää 07.03.2021 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn sähköisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.palkane.fi

Tutustu työnantajaan

Jari Markkinen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö p. 040 775 7031
Mika Pietilä, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö p. 040 529 7011

Pälkäneen kunta
Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Pälkäne on vireä n. 6 700 asukkaan maaseutukunta valtatie 12 varrella, Tampereelta vain 35 kilometriä Lahteen päin. Pälkäneellä yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Pälkäneellä työskentelet avoimessa ja vuorovaikutuksellisessa työympäristössä. Pälkäneen kunta on savuton työnantaja.