Varhaiskasvatuksen opettaja

Tule Hennalan päiväkotiin VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.12.2020 - 29.5.2021. Tehtävä sijoittuu esiopetusryhmään.

Hennalan päiväkoti sijaistee hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä Lahden keskustasta. Esiopetusryhmä, johon tehtävä sijoittuu, sijaitsee punatiilisessä päiväkotirakennuksessa Kasarmikadulla entisellä Varuskunta-alueella. Ryhmässä on 21 innokasta eskarilaista, joiden päiväkotipäivä muodostuu esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta. Meillä on myös 2 esiopetusryhmää Kansakoulukadulla. Työkavereiksi saat ammattitaitoiset tiimiläiset, esiopettajan ja varhaiskasvatuksen hoitajan.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Eduksi luetaan esiopettajan kelpoisuus/työkokemus.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 2 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 26.10.2020 klo 9.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/hennalan-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Päivi H Hämäläinen, paivi.h.hamalainen@lahti.fi, p. 050 398 5782
Päiväkodin varajohtaja Pirjo Häggqvist, pirjo.haggqvist@lahti.fi, p. 044 716 1988

Lahden kaupunki, Hennalan päiväkoti
Osoite: Kasarmikatu 10, 15700 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!