Varhaiskasvatuksen opettaja

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella, varhaiskasvatuspalveluissa Tukkipojan päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä. Sijoituspaikka Tukkipojan päiväkodin Neulamäen koululla olevassa esiopetusryhmässä. Tehtävä täytetään 7.1.2021 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät, esiopetuspätevyys.

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat, esiopetuskelpoisuus.

Työaika: 38,25 t/vko

Palkka: 2 499,77 €/kk

Tehtävä täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää valitun on toimitettava 30 päivän kulueessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Haastatteluaikataulu: vk 49

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/paivahoito
https://peda.net/kuopio/varhaiskasvatus/paivakodit/tukkipoika

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa Tukkipojan päiväkodinjohtaja Anu Vartiainen, anu.vartiainen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen palvelualue, Varhaiskasvatuspalvelut, Tukkipojan päiväkoti
Osoite: Kuopio

Kuopio on lähes 118 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats