Varhaiskasvatuksen opettaja,

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan.

Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja valitun on ennen työn alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Kevään aikana valmistuvat otetaan ehdollisesti huomioon hakijoina.

Ensisijainen haku Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista.

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, hakemukset ansioluetteloineen lähetetään osoitteeseen: Arja Kevätsalo, PL 77, 28401 Ulvila. Kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen opettajan toimi".

Ulvilassa varhaiskasvatus on perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimimme yhteistyössä huoltajien ja monialaisten toimijoiden kanssa. Laatutavoitteenamme on lapsen itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen sekä lapsen oppimaan innostaminen. Panostamme turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan. Tervetuloa pätevän, osaavan, kehittämiskykyisen henkilöstömme joukkoon.

Lisätietoja

http://www.ulvila.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuspäälikkö Arja Kevätsalo sähköpostitse etunimi.sukunimi@ulvila.fi tai vaihtoehtoisesti puh. 0400134656

Sivistyksen toimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: PL 77, 28401 Ulvila

Ulvila on Suomen vanhimpia kaupunkeja. Kaupunkioikeusasiakirja on vuodelta 1365. Nykyisin kaupunki tunnetaan automaatioteollisuuden ja -osaamisen merkittävänä keskittymänä. Asukkaita kaupungissa on noin 13 300.

Ulvilan kaupunki on savuton työpaikka.