test

Varhaiskasvatuksen opettajan toimi (340252) on haettavana Kuntarekryssä 24.1.2022 klo 12 asti. Työ alkaa 21.2.2022. Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Petäsmäen päiväkoti. Päiväkodissa on kolme lapsiryhmää 0 - 6-vuotiaille. Päiväkoti on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Tule toteuttamaan kanssamme hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Arvostamme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta, sensitiivistä toimintaa lasten kanssa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja tiimin jäsenenä.
Odotamme sinulta varhaiskasvatuksen ammatillisen osaamisen lisäksi halua kehittää osaamistasi ja aktiivista osallistumista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämistyöhön osana Raision kaupungin sivistyspalveluita. Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelet kuluvalla toimikaudella 1 - 3-vuotiaiden ryhmässä.

Kelpoisuusvaatimukset:
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot huomioiden kelpoisuuksia koskevat siirtymäsäännökset (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 74) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin opinnot, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Eduksi katsotaan kelpoisuus esiopetuksen antamiseen.

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. Toimen täytössä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti Kuntarekry.fi -rekrytointijärjestelmän kautta 24.1.2022 klo 12.00 mennessä.
Haastattelut pidetään viikolla 5 ja 6.

Raision kaupunki on savuton työpaikka.

Tervetuloa!

Lisätietoja

http://www.raisio.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Jenni Vähätupa, puh. 0400 899 777

Lisätietoja

Raision kaupunki, Sivistyskeskus, Varhaiskasvatus

Raisio on vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kaupunki, jossa laadukas ja uudistuva varhaiskasvatus on yhtenä strategisena painopistealueena. Varhaiskasvatuksessa työskentelee 250 ammattilaista eri toimintamuodoissa. Tervetuloa!


Osoite: Raisio, 21200 Raisio

Rekommenderade jobb