Varhaiskasvatuksen opettaja

Kauhavan kaupunki ilmoittaa haettavaksi vakituisen varhaiskasvatuksen opettajan toimen Hakolan päiväkotiin Kauhavalle. Toimi täytetään 1.6.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat työtehtäviisi kiinteästi. Pidämme tärkeänä luovaa ja lapsia osallistavaa työskentelyotetta sekä innostunutta ja positiivista asennetta. Arvostamme kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset perustuvat varhaiskasvatuslakiin (540/2018) § 26. Viikkotyöaika on 38,25 tuntia. Työ sisältää tarpeen mukaan myös vuorotyötä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Vakituisessa toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemus ja sähköisesti liitetyt todistusjäljennökset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi). Hakemukset ja todistusjäljennökset voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kauhavan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Härmäntie 18, 62300 Härmä.

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Kirsi Harju 040-508 3607, kirsi.harju@edukauhava.fi

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus
Osoite: Härmäntie 18, 62300 Härmä

Kauhava - yhteistyöllä turvattuun tulevaisuuteen

Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Kaupunki on tunnettu vahvasta yrittäjyydestä sekä hyvästä työllisyystilanteesta. Kaupunki tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja luonnonläheisen asumis- ja elinympäristön.

Suggested jobs