Varhaiskasvatuksen opettaja

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN VAKINAISET TOIMET
1. sijoituspaikka päiväkoti Pikkurinkilä 2.8.2021 alkaen
1. sijoituspaikka päiväkoti Lemmikki 2.8.2021 alkaen


Haemme varhaiskasvatuksen vastuualueelle kahta varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaisiin työsuhteisiin. Haemme nykyisten varhaiskasvatuksen ammattilaistemme joukkoon yhteistyökykyisiä ja kehittämishaluisia, tiimityöhön sitoutuneita uusia ammattilaisia. Arvostamme positiivista asennetta.

Lupaamme sinulle palvelurakenneuudistuksen myötä uusiutuvia tiloja, motivoituneet työkaverit sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja päivitetyn esiopetussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta, jossa toimintakulttuurin kehittäminen on keskeistä.
Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kivijalkana arvostamme kasvattajan ja lapsen välistä hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta, työyhteisön yhteisesti sovittua arvopohjaa sekä pedagogista suunnittelua, kehittämistä ja arviointia.

Varhaiskasvatuksen opettajan peruspalkka Euran kunnassa on 2564,58€. Lisäksi käytössä on toimiva työn vaativuuden (tva) arviointi, jonka mukaan varhaiskasvatuksen opettaja voi saada lisäkorvausta 46,35€ tai 23,18€ kuukaudessa (esim. tuen piirissä olevien/maahanmuuttajataustaisten lasten määrä ryhmässä, opetussuunnitelman päivitystiimiin kuuluminen, yksin opettajana ryhmässä toimiminen).

Toimet ovat Euran kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toimia, mutta niille on nimetty ensimmäinen sijoituspaikka.

Pätevyysvaatimuksena vakinaisiin toimiin on Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus (kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Etusijalla ovat esiopetuspätevyyden omaavat hakijat. Mikäli hakijoiden joukossa ei ole vaadittavan pätevyyden omaavia henkilöitä, täytetään toimet määräaikaisesti toimintakaudeksi 2021-2022, jolloin myös epäpätevät hakijat voidaan huomioida. Tällöin kokemus varhaiskasvatuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.

6 kk koeaika, rikosrekisteriote ja lääkärin todistus.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuspäällikkö Pauliina Henriksson, puh. 044-4224 460 tai pauliina.henriksson@eura.fi

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Satakunnankatu 12, 27510 Eura
Euran kunta - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs