Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Vieremän kunta

Vieremän varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen toimeen. Toimi julistetaan uudelleen haettavaksi. Aiemmin toimeen hakeneet huomioidaan toimea täytettäessä. Toimen nykyinen sijoituspaikka on päiväkotiryhmä Vekkula. Päiväkotiryhmä Vekkula sijaitsee Salahmilla, kymmenen kilometrin päässä Vieremän kirkonkylältä pohjoisen maaseutukoulun yhteydessä. Ryhmä tekee aamuisin ja iltapäivisin yhteistyötä koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa. Koulun loma-aikoina Vekkula on usein kiinni, jolloin henkilöstö työskentelee tarvittaessa kirkonkylällä varhaiskasvatuksen muissa yksiköissä tai on lomalla.
Tehtävään haetaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöstä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on mielellään jo kokemusta alalta. Arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja, innovatiivisuutta ja joustavuutta. Luovuus ja huumorintaju myös auttavat päiväkotityön vaihtelevissa tilanteissa. Oletko sinä valintamme iloiseen, osaavaan työyhteisöön?
Kelpoisuutena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinto. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kelpoisuuden antaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty edellä mainituilla opinnoilla.
Palkkaus on OVTES:n mukainen. Vakinaiseen toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan koeaikaa. Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2022 klo 12 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postitse osoitteeseen Vieremän kunta / Varhaiskasvatus, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä.

Lisätietoja

http://www.vierema.fi/varhaiskasvatus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen johtaja Riikka Marin puh. 040 861 0281, riikka.marin@vierema.fi,
varhaiskasvatuksen vastaava opettaja/erityisopettaja Marja-Leena Timonen puh. 040-590 5048, marja-leena.timonen@vierema.fi.

Lisätietoja

Vieremän kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkoti Nuppula

Vieremä on noin neljäntuhannen asukkaan vetovoimainen, vireä ja yrittäjämyönteinen kunta Pohjois-Savossa. Vieremälle on muodostunut vahva metalliteollisuuden keskittymä sekä lisäksi kunta on maidon suurtuottaja. Pienenä maaseutukuntana Vieremä on turvallinen paikka asua ja elää. Lisäksi yhteisöllisyys näkyy arjessa monin tavoin. Tehdään yhdessä-ajattelu elää vahvana tänäkin päivänä.


Osoite: Härköniementie 16, 74200 Vieremä

Rekommenderade jobb