Varhaiskasvatuksen opettaja, Ajurinmäen päiväkoti - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Ajurinmäen päiväkodissa. Työ ryhmässä, joka koostuu 5-6 -vuotiaista lapsista. Ryhmä on yhdistelmäryhmä; viskari-eskari-ryhmä, jossa sinä vastaat viisivuotiaiden pedagogiikasta.Ajurinmäen päiväkoti sijaitsee Leppävaaran keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää. Varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja ja kieli- ja kulttuuri varhaiskasvatuksen opettaja työskentelevät myös tarvittaessa kasvattajiemme apuna. Espoon kaupunki avustaa tarvittaessa asunnon hankinnassa.Tule mukaan iloiseen ja työstään innostuneeseen kasvattajajoukkoon!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja lasten, vanhempien ja muiden kasvattajien kanssa. Joustavaa työotetta. Uuden VASU:n tuntemusta. Hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja. Positiivista ja sensitiivistä työnotetta sekä taitoa ja halua toimia aktiivisena työyhteisön jäsenenä.

Vs. varhaiskasvatusyksikön johtaja Tania Makkonen 040 521 5989 etunimi.sukunimi@espoo.fi 29.7.19 alkaen

Ajurinmäen päiväkoti
Osoite: Porarinkatu 9, 02650 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan