Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopettaja - Tohmajärven kunta

Tohmajärven kunnan varhaiskasvatus hakee
ESIOPETUSKELPOISTA VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSUHTEESEEN (hakuaikaa jatkettu)

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä edellytetään pedagogista osaamista sekä tuntemusta lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja niin lasten, vanhempien kuin työtovereidenkin kanssa. Arvostamme sitoutuneisuutta kasvatustyöhön ja valmiutta kehittää tiimin toimintaa itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä innostuneisuutta pedagogisen toiminnan kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksemme toimintakulttuurissa painottuu ProVaka-toimintamalli. ProVarhaiskasvatus pohjautuu ajatukseen positiivisesti ryhmänä oppivasta yhteisöstä, jossa keskeisessä roolissa on positiivinen palautteen antaminen sekä käyttäytymisodotukset ja käyttäytymisen opettaminen mallintamalla. Tehtävään valitulta tullaan edellyttämään sitoutumista ProVakan mukaiseen työskentelyyn.

Työsuhteeseen haetaan esiopetuskelpoista varhaiskasvatuksen opettajaa, jolloin kelpoisuusehtona tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26§ mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (lastentarhanopettaja tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhan-opettajan koulutus). Esiopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta säädetään asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998 7§). Haussa huomioidaan myös juuri valmistumassa olevat varhaiskasvatuksen opettajat, joilla on esiopetuskelpoisuus.

Palkkaus- ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajaksi valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään 04.10.2021 alkaen. Tehtävässä on (4) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy maanantaina 06.09.2021 klo 12:00.
Tohmajärven kunta käyttää sähköistä kuntarekry.fi -rekrytointipalvelua: Toimia tulee hakea ensisijaisesti kuntarekry.fi -sivuston kautta. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Tohmajärven kunnan varhaiskasvatukselle osoitteeseen Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi tai koulutoimisto@tohmajarvi.fi. Hakemuksen kuoreen tulee merkitä Hakemus ja tehtävän nimike. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätietoja

http://www.tohmajarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa virka-aikana varhaiskasvatuksen päällikkö Elisa Havukainen, puhelin 040 105 4120, elisa.havukainen@tohmajarvi.fi.

Lisätietoja

varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarjoaa Tohmajärvellä monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Tohmajärven kunta tarjoaa päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoitajien kodeissa.


Osoite: Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi
Tohmajärven kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb