Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetukseen, Jupperin päiväkoti, sijaisuus - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen opettaja, esiopetukseen, Jupperin päiväkoti, sijaisuus

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät esiopetusryhmässä.Jupperin päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, joista kaksi esiopetusryhmää. Haemme joukkoomme sitoutunutta, työstään motivoitunutta varhaiskasvatuksen opettajaa vuoden mittaiseen sijaisuuteen. Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimisen edellytyksiä. Oppimistilanteiden lähtökohtana on aktiivinen ja onnistunut lapsi. Haluamme tarjota lapselle esiopetuspäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia sekä myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä ja tutkimista lapsen luontaisena tapana oppia. Yhteistyö esiopetusryhmien välillä on tiivistä ja luontaista.Vuoden alussa päiväkotimme muutti uusiin tiloihin. Uudet tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen monipuolisine jalkatiloineen. Suuri 100 neliön monitoimitila tarjoaa erinomaiset tilat liikkumiselle, pelaamiselle ja leikeille. Lisäksi erillinen ateljeetila mahdollistaa monipuolisen taidekasvatuksen. Lämpimästi tervetuloa työyhteisöömme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Sitoutuneisuutta ja halua kehittää työtä yhdessä tiimin ja koko työyhteisön kanssa.
Arvostamme iloista ja positiivista asennetta työhön.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Pia Torvikoski 046 877 1316 etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 515 7624

Jupperin päiväkoti
Osoite: Kuusinevantie 16, 02620 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintaamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan