Varhaiskasvatuksen opettaja, Hansakallion esiopetus - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät toisen varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan kanssa Hansakallion koulun tiloissa toimivassa esiopetusryhmässä. Hansakallion esiopetuksessa toimii kolme esiopetusryhmää ja hallinnollisesti Hansakallion esiopetus kuuluu Kauklahden päiväkotiin. Hansakallion koulu sijaitsee vehreässä kulttuurimaisemassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tarjoamme jokaiselle lapselle turvallista ja monipuolista toimintaa sekä leikkiä huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen tuen tarpeet. Tavoitteenamme on oppimaan oppiminen ja oppimisen ilo vahvistaen lapsen myönteistä minäkuvaa, unohtamatta hyviä käytöstapoja. Hyödynnämme toiminnassamme luonnonläheistä ympäristöämme. Teemme kasvatustyötä yhdessä vanhempien sekä eri asiantuntijoiden ja perusopetuksen kanssa.Palvelussuhteen aloitus sopimuksen mukaan. Haastattelut järjestetään elokuun toisella viikolla. Tervetuloa mukaan joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään vahvaa varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista. Kykyä arvioida, suunnitella, kehittää ja toteuttaa esiopetusta sekä varhaiskasvatusta niin omassa ryhmässä yhteistyössä ryhmän lastenhoitajan kanssa sekä muiden esiopetusryhmien kanssa.
Arvostamme positiivista työotetta ja kykyä tehdä yhteistyötä niin huoltajien, työtovereiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettaja Marjukka Hirvonen etunimi.sukunimi@espoo.fi 29.7. alkaen Varhaiskasvatuksen opettaja Merja Tiitta-Kälviä etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.8. alkaen

Hansakallion esiopetus
Osoite: Hansakallionkuja 1, 02780 Espoo

Tutustu työnantajaan