Varhaiskasvatuksen opettaja, Hösmärinpuiston päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen opettaja, Hösmärinpuiston päiväkoti - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Haemme työhönsä sitoutunutta varhaiskasvatuksen opettajaa työyhteisöömme. Ensi vuoden lapsiryhmä on 2-4 vuotiaiden ryhmä. Ryhmässä työskentelee kanssasi varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja. Lisäksi toimit yhteistyössä päiväkotimme veon ja kiekun kanssa.Toiminta-ajatuksemme sekä päiväkodissa on: "Yhdessä, mutta erilaisina valmistaudumme tulevaisuuteen harjoitellen sekä oppien elämäntaitoja." Päiväkotimme kuuluu Vihreä lippu päiväkoteihin. Kestävän kehityksen toimintaa toteutetaan jatkuvasti muuhun toimintaan sisällyttäen.Hösmärinpuiston ala-asteen puurakenteinen koulu ja päiväkoti sijaitsevat Keski-Espoossa. Espoon keskuksesta busseilla 136, 134 ja 18 pääsee lähelle päiväkotia. Espoon rautatieasemalta kävellen matkaa on kaksi kilometriä. Matinkylän metroasemalta tulevat bussit ovat 134 ja 136.Hösmärinpuiston päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 2005 ja sen arkkitehtuuri on huomioitu kansainvälisesti. Päiväkoti on vierailupäiväkoti sekä Helsingin yliopiston kenttäkouluverkostoon kuuluva koulutuspäiväkoti.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan monikulttuurisessa varhaiskasvatusympäristössämme.
Arvostamme positiivista asennetta työn kehittämiseen lapsilähtöisesti. Lähialueemme metsät ja puistot mahdollistavat oppimisympäristön hyödyntämisen päiväkodin ulkopuolella. Arvostamme Metsämörri-tai seikkailupedagogiikan koulutusta.Toivomme, että olet omaksunut positiivisen pedagogiikan tavaksesi toimia.

Mari Mikonaho-Ratia, varhais.kasv.yksikön johtaja 0504289317 mari.mikonaho-ratia@espoo.fi Katariina Aleksejev, varajohtaja 046 877 1188 katariina.aleksejev@espoo.fi

Hösmärinpuiston päiväkoti
Adress: Hösmärinahde 5, 02760 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintaamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren