Haemme Jupperin päiväkotiin kahta varhaiskasvtuksen opettajaa 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään, joista toinen mahdollisesti pedagogisesti vahvistetussa ryhmässä.

Jupperin päiväkoti on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2019 aikana. Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, jossa luonnon läheisyys antaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen. Päiväkodissamme toimii 7 lapsiryhmää. Päiväkodin tilat ovat avarat ja valoisat. Ryhmillä kolme erillistä tilaa ja yhteiskäytössä oleva ateljee.

Toimintamme perustuu monipuoliseen lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen, jossa leikillä, lasten osalllisuudella sekä luovuudella on keskeinen merkitys. Toiminnan suunnitelussa huomioimme lasten ajatukset, idesta ja kiinnostuksen kohteet, jotka toteutamme erilisten teemojen ja projektien muodossa. Haluamme panostaa lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvää yhetistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Toiminne paljon pienryhmissä, jolloin aikuisella on aikaa havainnoida ja ohjata lasta. Haluamme mahdollistaa jokaiselle lapselle päivän aikana onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä lapsen luontaisena tapana oppia. Luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan hyvälle kasvulle ja oppimiselle.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi iloiseen ja työhönsä sitoutuneeseen työyhteisöömme Päiväkodissamme on lämminhenkinen toiset huomioiva ilmapiiri. Arvostamme jokaisen työntekijän osaamista ja asiantuntijuutta. Jään odottamaan yhteydenottoasia.

Työpaikan nimi: Jupperin päiväkoti
Työaika: 38h15min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme ilosta ja positivvista asennoitumista työhön.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Jupperin_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Varhaiskasvatusyksikön johtaja Pia Torvikoski, puh 046 877 1316.

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kuusinevantie 16, 02620 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs