Varhaiskasvatuksen opettaja, kahdeksan tehtävää

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana kahdeksan VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikaista tehtävää. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.7.2021 saakka.

Tehtävät sijoittuvat varhaiskasvatukseen erityisavustuksen hankkeeseen, jolla tasoitetaan koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia. Yksiköt, joihin tehtävät sijoittuvat tarkentuvat rekrytoinnin aikana ja ennen hankkeen käynnistymistä.

Erityisavustuksen lisähenkilöstön avulla vahvistetaan oppimista ja hyvinvointia, tuen järjestymistä lähelle lasta ja perhettä, pedagogista moniammatillista työskentelyä ja tuen varhaisempaa toteuttamista. Lisäksi kehitetään digitoimintakulttuuria ja tehostetaan moniammatillista yhteistyötä alueellisissa verkostoissa.

Palkattavan lisähenkilöstön avulla vahvistetaan S2-opetusta, lasten tuen toteutumista ja vanhemmuuden tukea sekä vahvistamaan moniammatillisen yhteistyötä. Kolme opettajista toimii lapsiryhmissä yksityisessä ja kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kiertävinä digimentoreina.

Etsimme joukkoomme innovatiivisia varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on positiivinen ja vahvuuspedagogiikkaan pohjautuva työote. Tarjoamme hyvinvoivan ja oppivan työyhteisön, jossa pääset kehittämään pedagogiikkaa ja oppimisympäristöä etsimällä ja kokeilemalla uusia toimintatapoja. Olet joustava ja työstäsi innostunut tiimityöntekijä, kohtaat lapsen sensitiivisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä arjessa. Näet lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen myönteisenä polkuna, jota sinä saat kulkea yhdessä lapsen, huoltajan ja koko lähiyhteisön kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajana mahdollistat pienryhmien muodostamisen joustavasti, lasten tuen tarpeiden ja pedagogisen toiminnan mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa pedagogista työotetta, myönteistä ja aktiivista asennetta sekä kykyä kohdata lapset aidosti. Lapsiystävällisessä Oulussa arvostamme osallisuuden pedagogiikkaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta. Katsomme eduksi työkokemuksen varhaiskasvatuksesta, kehittämistyöstä ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä perhetyön ammatillista osaamista.

Kiertävien varhaiskasvatuksen digimentorin tehtävässä edellytetään kykyä hyödyntää ja soveltaa teknologisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa sekä vahvaa digiosaamista. Eduksi luetaan aiempi aktiivisuus digipedagogiikan edistämisessä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9340/2020. Hakemukset on toimitettava 22.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävistä antavat sähköpostitse varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, alueellisen tuen palveluvastaava Virpi Louhela-Risteelä, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Rossi-Salow ja varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatus keskitetyt palvelut
Osoite: 90015 Oulun kaupunki

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.