Varhaiskasvatuksen opettaja, Kilonpuiston lastentalo - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen opettaja, Kilonpuiston lastentalo

Tehtävän kuvaus: Tervetuloa tekemään varhaiskasvatuksen opettajana yhdessä hyvää lasten parhaaksi Kilonpuiston lastentalon yhteisöön. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Kilonpuiston lastentalon 1-3 vuotiaiden lasten ryhmässä tällä hetkellä. Me saimme uuden varhaiskavatuksen opettaja vakanssin ja toivomme että sinä kiinnostuit tehtävästä ja yhteistyöstä kanssamme. Voimme sopia toimen vastaanotto ajankohdasta erikseen.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään sensitiivistä, lapsilähtöistä ja lasta osallistavaa positiivista pedagogiikkaa ja yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen asioissa. Varhaiskasvatuksen opettajan ammatillista työn kehittämistä Espoon vasun ja muiden meitä ohjaavien asiakirjojen mukaisesti yhdessä tiimin ja työyhteisön kanssa. Me toimimme yhteisössämme moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa.
Arvostamme sensitiivistä, lapsilähtöistä ja ammatillista toimintatapaa. Sitoutumista yhdessä tehtävään varhaiskasvatustyöhön. Joustavaa ja ammatillista otetta muuttuvissa tilanteissa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa yhteisössämme.

Päiväkodin johtaja Marita Nousiainen 0503694318 marita.nousiainen@espoo.fi Eveliina Alitalo 046 8771581 eveliina.alitalo@espoo.fi

Kilonpuiston lastentalo
Osoite: Inkoonkuja 15 A 1, 02610 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintaamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan