Skip to main content
test

Juuri Sinä, tervetuloa toteuttamaan ja kehittämään pedagogiikkaa kanssamme!

Pieni kahden ryhmän yksikkömme mahdollistaa sen, että olemme kodinomainen varhaiskasvatusyksikkö ja kaikki oppivat meillä tuntemaan toisensa.

Jokainen lapsi kohdataan yksikössämme yksilöllisesti ja arvokkaasti. Lapsia kuullaan ja ymmärretään ja heidät huomataan päivän aikana eri tilanteissa. Varhaiskasvatusyksikössämme lapsilla on oikeus olla lapsia ja heillä on mahdollisuus leikkiä monipuolisia leikkejä päivän aikana. Lapset saavat vaikuttaa toimintaamme ja heillä on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi niillä keinoilla mitä heillä on. Aikuisen sensitiivisyys on isossa osassa päiviämme.

Lasten kanssa yhdessä opitaan ja harjoitellaan uusia taitoja. Huomataan hyvä, nostetaan esiin lasten osallisuus, vahvuudet sekä sallitaan erilaiset tunteet. Autetaan ja opetetaan lapsia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä jokapäiväisessä elämässä

Projektioppiminen on yksi keskeisimmistä toimintatavoistamme. Projektit syntyvät lasten mielenkiinnonkohteista ja tarpeista. Myös vanhemmat pääsevät osaksi projekteja pedagogisen dokumentoinnin kautta. Erilaisten tuotosten sekä valokuvien ja videoiden arvioinnin kautta myös vanhempien näkemys tulee esiin projekteihimme. Säännöllisesti pysähdymme tuumailemaan niin lasten kun aikuistenkin kanssa. Projektiemme aiheet ovat monipuolisia ja niiden kesto myös vaihtelee. Lapsen ja vanhempien osallisuus on meille merkityksellistä.

Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään säännöllisesti toiminnassamme. Metsäretkillä lapsilla on aikaa sekä mahdollisuus tutkia ja ihmetellä luontoa. Luuppien ja suurennuslasipurkkien avulla pääsemme myös tutkimaan metsän pienimpiä asukkeja.

Inklusiivinen toimintakulttuuri on vahvuutemme. Tervetuloa Maakirjaan!

Tässä päiväkodissa kelpoisuuden omaaville työntekijöille maksetaan kannustuslisää ajalla 1.8.2022 - 31.7.2023. Lisän suuruus on 160 € / kk ja se maksetaan tehtäväkohtaisen palkan päälle.

Työpaikan nimi ja osoite: Maakirjan päiväkoti, Klariksentie 2 D, 02250 Espoo
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on vakinainen.

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Edellytämme vahvaa pedagogista osaamista ja tiiminjohtamista, sensitiivisyyttä ja positiivista asennetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme kykyä kohdata lapset ja heidän vanhempansa yksilöllisesti, arvostavasti ja sensitiivisesti. Arvostamme myös hyviä tiimityötaitoja ja intoa kehittää päiväkotimme toimintaa jatkuvasti. Lisäksi arvostamme huumoria, sinnikkyyttä ja kekseliäisyyttä arjen vaihtuvissa tilanteissa.

Tervetuloa joukkoomme kasvattamaan vastuullista ja välittävää uutta sukupolvea!

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/20261

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoa tehtävästä antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Liisa Parrila, liisa.parrila@espoo.fi ja varhaiskasvatuksen opettaja Marianna Ahola, marianna.ahola@espoo.fi.

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus, Päiväkodit

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!


Osoite: Klariksentie 2 D, 02250 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb