Skip to main content
test

Haluatko asteen verran paremman työpaikan? Tulepa töihin Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen!
Meillä tutkitusti viihdytään työssä: saat kannustavat ja innostavat työkaverit ja esihenkilön. Saat kehittyä ja kouluttautua, ja halutessasi pääset myös työkiertoon. Olemme aina kansallisen kehittämisen kärjessä. Meistä alkaa oululainen yhtenäisen kasvun ja opin polku. Tule lapsiystävälliseen Ouluun tekemään kulttuuri-ilmastonmuutosta!

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikainen tehtävä Mäntyrinteen päiväkodissa toimintakaudelle 2022 -2023. Tehtävä sijoittuu sisarusryhmään.

Neljästä ryhmästä koostuva päiväkotimme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä rauhallisella Patamäen alueella. Toiminnassamme painottuvat ympäristökasvatus ja kestävä kehitys, sekä lasten osallisuus ja vahvistava yhteisöllisyys. Varhaiskasvatuksen opettajana havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat työhösi kiinteästi. Vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

Kannustamme sinua toteuttamaan työtäsi luovasti ja kehittämään osaamistasi mm. erilaisiin koulutuksiin osallistumalla.
Työtäsi ja kehittymistäsi tukevat kokenut ja kannustava työyhteisö, säännölliset tiimi- ja talon palaverit sekä opettajien yhteiset pedagogiset palaverit.
Työyhteisössämme korostamme erityisesti solidaarisuutta ja avointa vuorovaikutusta, sillä hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 26§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Lisäksi edellytetään kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä. Eduksi katsomme kokemuksen Vihreä lippu-toiminnasta ja pienryhmäpedagogiikasta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6806/2022. Hakemus on toimitettava 8.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/mantyrinteen-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Johanna Kallio, p. 044 703 5321 ja varajohtaja Sari Kettunen, p. 040 538 5317. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Mäntyrinteen päiväkoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.

Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Tuomolantie 5, 90240 Oulu

Rekommenderade jobb