Skip to main content
test

Haluatko asteen verran paremman työpaikan? Tulepa töihin Oulun kaupungin varhaiskasvatukseen!
Meillä tutkitusti viihdytään työssä: saat kannustavat ja innostavat työkaverit ja esihenkilön. Saat kehittyä ja kouluttautua, ja halutessasi pääset myös työkiertoon. Olemme aina kansallisen kehittämisen kärjessä. Meistä alkaa oululainen yhtenäisen kasvun ja opin polku. Tule lapsiystävälliseen Ouluun tekemään kulttuuri-ilmastonmuutosta!

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikainen tehtävä Merikotkan päiväkodissa toimintakaudelle 2022-2023. Tehtävä sijoittuu 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään. Työhön kuuluu laadukkaan varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä tiimin kanssa. Päiväkodissamme saat sitoutuneet ja auttavaiset työkaverit tueksesi. Ryhmässä toimii neljä kasvatusvastuullista työntekijää. Johtajan, varajohtajan ja varhaiserityisopettajan tuki on säännöllistä. Pedagogiikan kehittäminen on meille tärkeää.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 26§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Lisäksi edellytetään positiivista ja sensitiivistä asennetta lasten kasvun, kehityksen ja opettamisen tukemiseen. Olethan sinut erilaisuuden kanssa ja pystyt kohtaamaan kaikenlaiset lapset ja perheet tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Olethan kiinnostunut kehittämään ryhmien välistä yhteistoimintaa. Tiedostat vahvuutesi ja osaat hyödyntää niitä työssäsi. Käytät sujuvasti työssäsi toiminnallisia menetelmiä ja kuvatukea. Olet valmis oppimaan uutta ja jakamaan hyviä käytänteitä yhteiseen hyvään. Pystyt sitoutumaan Oulun kaupungin arvoihin; rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Musikaalisuus ja kiinnostus retkeilyyn luetaan myös eduksesi.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7376/2022. Hakemus on toimitettava 29.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/merikotkan-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Marja Kailasuo, p. 050 527 7000 ja varajohtaja Outi Jylhä, p. 040 483 9537. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Merikotkan päiväkoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.

Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kultatie 2, 90250 Oulu

Rekommenderade jobb