Varhaiskasvatuksen opettaja, Mikkelän päiväkoti - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Mikkelän päiväkodissa. Toiminta Mikkelän päiväkodissa perustuu Espoon ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta suunnitellaan lasten mielenkiinnonkohteita hyödyntäen eri oppimisen alueet huomioiden. Lasten ja vanhempien osallisuus on keskeisessä asemassa. Päiväkodissa tärkeänä asiana nähdään lapsen oppimisen ilo.Varhaiskasvatuksen opettaja toimii tiiminsä pedagogisena asiantuntijana ja on tiiminsä vastuuhenkilö. Hän vastaa toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä työparinsa kanssa kahden kasvattajan tiimissä.Mikkelän päiväkodissa ja esiopetuksessa on yhteensä viisi lapsiryhmää, joista esiopetusryhmä toimii Mikkelän alakoulun tiloissa. Lapsiryhmistä neljä toimivat kahden kasvattajan ryhminä.Päiväkoti sijaitsee rauhallisella, luonnonläheisellä alueella Espoon keskuksen tuntumassa samassa kiinteistössä Mikkelän alakoulun kanssa. Mikkelän päiväkodissa työskentelee innostunutta, motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä. Olemme työyhteisönä saaneet tunnustusta Kunta10-tutkimuksen hyvistä työyhteisötuloksista.Tervetuloa meille töihin!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme yhteisöllistä työotetta, joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Marika Ruismäki 046 877 1137 9.00-13.00 välillä Varajohtaja Tuija Jounila 043 8272 898

Mikkelän päiväkoti
Osoite: Lanttikatu 7, 02770 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan