Varhaiskasvatuksen opettaja, Nuumäen päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen opettaja, Nuumäen päiväkoti

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Nuumäen päiväkodissa.Nuumäen päiväkodissa arvostamme avointa, lämminhenkistä, sensitiivistä sekä myönteistä työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista käsin, arvostaen vanhempien osallisuutta ja asiantuntijuutta lastensa asioissa.Nuumäen päiväkodissa on lämminhenkinen, kehitysmyönteinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista, asiantuntemusta ja yksilöllisyyttä.Nuumäen päiväkodissa on tällä hetkellä väistössä Karamäen päiväkoti, toimit siis Karamäen päiväkodissa ainakin Karamäen väistön ajan (syksy 2019). Tällä hetkellä päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa.Päiväkodin toimintaa ohjaavat valtakunnallinen, Espoon ja päiväkodin omat varhaiskasvatussuunnitelmat.Tervetuloa töihin mukavaa yhteisöön!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja lapsilähtöistä työotetta.
Arvostamme myönteistä, iloista asennetta, innostuneisuutta ja kiinnostusta lapsilähtöiseen toimintaan. Arvostamme myös kokemusta työskentelystä monikulttuuristen perheiden ja tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Karoliina Rauttu 0405521524 karoliina.rauttu@espoo.fi

Nuumäen päiväkoti
Osoite: Nuumäentie 2, 02710 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan