Varhaiskasvatuksen opettaja, Ohrakasken päiväkoti - Esbo stad

Varhaiskasvatuksen opettaja, Ohrakasken päiväkoti

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Ohrakasken päiväkodissa. Päiväkotimme tarjoaa lapselle laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Toimintamme perustana on lapsilähtöisyys; lapsen ajatukset, ideat ja kiinnostuksenkohteet sekä hänen kokemusmaailmansa ohjaavat toimintaamme. Painotamme päiväkodissa pienryhmätoimintaa. Ohrakasken päiväkoti on innovatiivinen ja lapsilähtöinen työyhteisö, jossa sekä lapset että aikuiset viihtyvät. Työ alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan on mahdollista aloittaa jo aiemminkin.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittävää otetta, itsereflektointitaitoa sekä positiivista asennetta.
Arvostamme sensitiivistä otetta, perehtyneisyyttä varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016 sekä kokemusta projektityöskentelystä ja pedagogisesta dokumentoinnista.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Espoonlahti/Ohrakasken_paivakoti

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Petra Varttinen 0438247221 petra.a.varttinen@espoo.fi

Ohrakasken päiväkoti
Osoite: Ohrakaski 2, 02340 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan