Varhaiskasvatuksen opettaja, Perkkaanpuiston päiväkoti - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Henkilöstörakennemuutoksen myötä haemme joukkoomme motivoitunutta, innostuneen työotteen omaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Tulevalla kaudella tehtävä sijoittuu 1-3 vuotiaiden ryhmään. Perkkaanpuiston varhaiskasvatusyksikössä toteutetaan monipuolista, lapsilähtöistä varhaiskasvatusta, jossa leikillä ja lapsen osallisuudella on keskeinen merkitys. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet. Haluamme tarjota lapsille hoitopäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia uusia asioita. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Työyhteisössä näemme tärkeäksi kehittämismyönteisen ilmapiirin, jossa kaikkien osaaminen ja asiantuntemus huomioidaan. Rinnallasi työskentelee osaavien työkavereiden lisäksi suomi -toisena kielenä opettaja sekä laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Espoon kaupungin työsuhde-etuuksia ovat mm. työsuhdematkalippuetuus, 100 ilmaista uinti kertaa vuodessa Espoon uimahalleissa sekä sportti- ja kulttuuripassi. Meillä toimii lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä ja kouluttautumiseen on mahdollista saada taloudellista tukea. Syyskauden 2019 alkaessa muutamme uusiin, toimiviin tiloihin osoitteeseen Majurinkulma 1. Tarjoamme Sinulle mahdollisuuden lähteä suunnittelemaan ja rakentamaan uutta toimintakulttuuria kanssamme.Tervetuloa iloiseen joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Irja Sipilä 046 877 3590

Perkkaanpuiston päiväkoti
Adress: Luutnantinkuja 4, 02600 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren