Varhaiskasvatuksen opettaja, Postipuun esiopetus - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Esiopettajan tehtävät.Postipuun esiopetus toimii tällä hetkellä Postipuun koulun pihalla olevassa Paviljongissa. Paviljongissa on ollut kolme esiopetusryhmää, jossa nyt yhdessä on esiopettajan vakituinen tehtävä. Elokuussa varmistuu, jatkuuko ensi vuonna myös nuo kolme ryhmää, vai yhdistyykö kaksi pienempää ryhmää yhdeksi isommaksi, jolloin ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Paviljongin tiloissa on myös kolme koululuokkaa. Tilat ovat valoisat ja raikkaat. Esiopetustiimit tekevät tiivistä yhteistyötä. Paviljonkiin on resursoitu myös tiivis laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä kieli- ja kulttuuriopettajan panos.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään sitoutumista Espoon kaupungin esiopetuksen suunnitelmaan. Hyvää ja mutkatonta yhteistyötä tiimin ja vanhempien kanssa. Osallisuuden huomioimista kaikessa tekemisessä.
Arvostamme eskari-ikäisen lapsen maailman ymmärtämistä.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Eija Mikkonen 050 328 6739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Postipuun esiopetus
Osoite: Ruutikuja 2 C, 02650 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan