Varhaiskasvatuksen opettaja, S2-opetus - Rauman kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, S2-opetus

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee varhaiskasvatuksen konsultoivaa suomi toisena kielenä -opettajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2019 - 30.6.2020. Tehtävä on projektiluontoinen ja osa maahanmuuttajalasten kotoutumishanketta. Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa tulla täytettäväksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Varhaiskasvatuksen konsultoiva S2-opettaja vastaa S2-opetuksen sekä kieli- ja kulttuuritietoisten työtapojen kehittämisestä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hänen vastuulleen kuuluu S2-opetuksen suunnittelu ja järjestäminen monikielisissä lapsiryhmissä sekä henkilökunnan ohjaaminen ja konsultointi S2-opetuksessa ja lasten kielitaidon arviointiin liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen konsultoiva S2-opettaja osallistuu moniammatilliseen ja huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tehtävään saattaa sisältyä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä perusopetuksessa.

Arvostamme kokemusta suomi toisena kielenä -opettamisesta, S2-opintoja tai muita kielen kehityksen tukemiseen suuntautuvia opintoja sekä kokemusta vieras- ja monikielisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kokemusta kehittämistyöstä.

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26 tai § 75 mukaan. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Projektityöntekijä, konsultoiva S2-opettaja Noora Rantanen, puh. 044 430 9116, noora.rantanen@rauma.fi ja palvelupäällikkö Jaana Ahvenjärvi, puh. 044 403 6372, jaana.ahvenjarvi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen tulee merkitä; "S2-opettaja, varhaiskasvatus, RAU-25-139-19". Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan