test
Varhaiskasvatuksen opettaja, Sarasuon päiväkoti - Oulun kaupunki

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikainen tehtävä Sarasuon päiväkodissa. Tehtävänä on varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät 3-5- -vuotiaiden lasten ryhmässä. 3.1.2022 ja kestää 31.7.2022 saakka.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 26§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi luetaan kokemus pienryhmätyöskentelystä.

Tehtävää täytettäessä huomioidaan myös alan opiskelijat, joiden opinnoista suurin osa on suoritettu sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, joiden kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 28§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot. Eduksi luetaan kokemus lasten kanssa työskentelystä.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12542/2021. Hakemus on toimitettava 7.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sarasuon-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja Arja Frantti, p. 050 597 8480 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Sarasuon päiväkoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Sarasuontie 5, 90410 Oulu

Rekommenderade jobb