Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Tontunmäen päiväkodissa 14 lapsen esiopetusryhmässä.

Päiväkoti sijaitsee rauhallisella Tontunmäen pientaloalueella hyvien liikenneyhteyksien varrella sekä Tapiolan liikunta- ja kulttuuritarjonnan läheisyydessä. Päiväkodissamme on 7 lapsiryhmää 0-6-vuotiaille lapsille ja toimintaa järjestetään kahdessa rakennuksessa, A- ja B-taloissa. Henkilöstöömme kuuluu 8 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 11 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta positiivisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä, tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista käsin ja toimintaa toteutetaan eri kokoisissa pienryhmissä toiminnasta riippuen.
Hyödynnämme oppimisympäristöinämme myös päiväkodin lähialueita aktiivisesti.

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman lapsiryhmäsi esiopetuksen ja muun pedagogiikan toteuttamisesta Espoon esiopetus- sekä varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisesti ja pääset toteuttamaan ammattiosaamistasi myös yhdessä koko työyhteisön kanssa.
Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi.

Tervetuloa mukavaan ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme! Hyvinvoiva työyhteisö on meille tärkeä!
Espoon kaupungin työsuhde-etuuksina tarjoamme mm. Työsuhdematkalippu- liikunta- ja kulttuuriedut sekä maksuttoman uintimahdollisuuden Espoon uimahalleissa.

Työpaikan nimi: Tontunmäen päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä sekä sensitiivistä työotetta lasten kanssa työskenneltäessä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme joustavuutta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_toimipaikat/kunnalliset_paivakodit/tapiola/tontunmaen_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Miia Vihosalmi, p. 040 670 5960, miia.vihosalmi@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Tapiolan varhaiskasvatus
Osoite: Kotitontuntie 19 A ja B, 02200 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.