Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Tusby kommun

Tuusula - tekemisen taidetta!

Tuusulan varhaiskasvatuspalvelut seuraavat aikaansa ja toimii kekseliäällä ja innovatiivisella tavalla yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Haemme varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 28.7.2022-30.6.2023. Tehtävä sijoittuu Kirkonkylän kampukseen ja toistaiseksi Mikkolan tai Kievarin päiväkotiin. Tehtävässä toimit kasvattajatiimissä ja vastaat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista sekä vasun mukaisia työskentelytapoja, kuten leikin ja oppimisympäristön monipuolinen hyödyntäminen.

Toivomme, että sinulla on kehittävä työote lapsen osallisuuteen, fyysiseen aktiivisuuteen ja digikasvatukseen. Arvostamme osaamista pedagogisesta dokumentoinnista ja tiimijohtajuudesta sekä positiivisen pedagogiikan hallintaa ja tunnetaito-osaamista.

Tarjoamme haastavaa ja mielenkiintoista työtä ammattitaitoisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi säännöllisillä koulutuksilla.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajan peruspalkka on tällä hetkellä 2739,40 kk. Tehtävän täytössä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 opintopistettä tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty em. opinnoilla. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta. Mikäli hakukuulutuksen vaatimia päteviä hakijoita ei ole riittävästi, voidaan osa vakansseista täyttää määräaikaisena.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Eija Lehtinen, p. 040 314 3364 tai sp. eija.lehtinen@tuusula.fi.

Tehtävään valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi, 504/2002).

Jätä hakemuksesi sähköisesti 26.5. mennessä osoitteessa: www.tuusula.fi/tyopaikat Liitä hakemukseen mukaan myös ansioluettelosi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

päiväkodin johtaja Eija Lehtinen, p. 040 314 3364 tai sp. eija.lehtinen@tuusula.fi.

Rekommenderade jobb