Tervetuloa uuteen upeaan Monikon päiväkotiin kehittämään omaa työpaikkaasi! Haluatko olla mukana työelämäsi kehittämisessä sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa lapsille?

Tähän Sinulla on nyt loistava mahdollisuus Monikon upeassa päiväkodissa!

Onko sydäntäsi lähellä jokaisen lapsen kasvun, oppimisen ja hoidon laadukas toteuttaminen? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja tukemaan lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita? Innostaako sinua leikki ja liikunta? Koetko tärkeäksi läsnäolevan yhteistä ymmärrystä synnyttävän vuorovaikutuksen jokaisen lapsen kanssa? Haluatko edistää kestävän kehityksen kasvatusta ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan?

Jos vastasit myöntävästi, Monikon päiväkoti on unelmiesi työpaikka.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin. Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa. Hyvinvoiva yhteisö ja toiminnassa näkyvät hyveet ovat yhteinen voimavara, ja niiden hyväksi panostetaan.

Monikon päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää. Osalle lapsista järjestetään tarpeen pohjalta vuorovarhaiskasvatusta ja -esiopetusta. Päiväkodin aukioloaika on tarvittaessa maanantaista sunnuntaihin klo 06.00-22.00. Henkilöstöön kuuluu 14 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 8 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkoti on osa uutta Monikon päiväkoti- ja koulukeskusta, jossa toimii suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti ja peruskoulu. Monikko sijaitsee Leppävaarassa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Yhteen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään kuuluu Monikon päiväkodin varajohtajuus. Varajohtaja toimii varhaiskasvatusyksikön johtajan tiiviinä työparina mm. pedagogiikan johtamisessa. Varajohtajalla on varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän ohella sovittuja tehtävävastuita, joita hän tekee sovittuna työaikana. Varajohtajuus tarjoaa hienon mahdollisuuden oppia esimiestehtävää.
Varajohtajalle maksetaan kuukausittain korvaus tehtäväkohtaisen palkan lisäksi. Kerro hakemuksessasi, mikäli ja miksi varajohtajan tehtävä kiinnostaa Sinua.

Opettajat tekevät pääsääntöisesti työvuoroja päivävarhaiskasvatuksen mukaisesti välillä klo 6.30-18.00, mutta lasten läsnäolojen perusteella myös opettajien työaikaa kohdennetaan pidennetyn aukioloajan mukaan. Arvostamme haluasi tehdä tarvittaessa pidennetyn aukiolon mukaisia työvuoroja. Kerrothan hakemuksessasi, mikäli Sinulle on mahdollista tehdä tarvittaessa pidennetyn aukioloajan mukaisia työvuoroja. Asiasta sovitaan tarkemmin valittujen henkilöiden kanssa.

Monikon päiväkoti avautuu arviolta 2.8.2021. Työsuhteesi alkaa noin viikkoa-puolitatoista aikaisemmin saadaksesi perehdytystä tehtävääsi sekä valmistellaksesi uuteen päiväkotiin tulevien lasten hyvää aloitusta.

Kelpoisuus toimia esiopetuksessa opettajana on tarpeellinen osalla varhaiskasvatuksen opettajista. Tuothan esiopetuskelpoisuutesi esille hakemuksessasi.

Työpaikan nimi: Monikon päiväkoti, Veräjäpellonkatu 2-4, 02600 Espoo.

Työaika: 38 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät täytetään heti soveltuvien hakijoiden löydyttyä. Haku päättyy viimeistään 16.4.2021 tai heti, kun varhaiskasvatuksen opettajavalinnat on tehty.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, positiivista asennetta ja innostusta kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme leikkiin ja liikkumiseen innostavaa asennetta sekä halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön ja huoltajien kanssa. Mahdollisuus tehdä pidennetyn aukiolon mukaisia työvuoroja sekä työkokemus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa ovat eduksi.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Varhaiskasvatuksen_toimipaikat/Kunnalliset_paivakodit/Leppavaara/Monikon_paivakoti

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • ESPOO-03-532-21
  • 21.7.2021/26.7.2021
  • Tehtäväkohtainen palkka: 2668,74 € / kk
  • 19.4.2021 - 10.5.2021 15:45
  • VarhaiskasvatusOpetus- ja kulttuurialaEspooUusimaa

Tehtävästä lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanna Koivunen, p. 050 325 8617, hanna.koivunen@espoo.fi
Monikon varhaiskasvatusyksikön johtaja Riikka Immonen 12.4.2021 alkaen, riikka.immonen@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: Veräjäpellonkatu 2-4, 02600 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs