Onko sydäntäsi lähellä liikunta ja leikki? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan?

Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Jos vastasit myöntävästi, tämä on unelmiesi työpaikka.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä varhaiskasvatuksen covid-19-hankeavustuksella pyrimme tasaamaan poikkeusolojen vaikutuksia Espoon varhaiskasvatuksessa. Haemme tällä hankeavustuksella Leppävaaran palvelualueen varhaiskasvatusyksiköihin lisäresurssiksi määräaikaisia varhaiskasvatuksen opettajia työskentelemään lapsiryhmiin, joissa on kehityksessään ja oppimisessaan tukea tarvitsevia lapsia.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on toteuttaa lapsiryhmän varhaiskasvatusta yhdessä lapsiryhmän muun henkilöstön kanssa. Lasten osallisuuden varmistaminen, ryhmään liittymisen ja tunnetaitojen sekä leikin tukeminen ovat keskeisiä työtehtäviä. Ryhmän ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pedagogiikan suunnittelun pohjana tiimityössä.

Vallipuisto on kansainvälinen ja monimuotoinen varhaiskasvatusyksikkö, jossa on osaava ja kokenut henkilöstö, jonka kanssa varhaiskasvatuksen opettajan on sujuvaa ja ammatillisesti antoisaa tehdä töitä. Työyhteisömme on pedagogisesti orientoitunut ja arjen haasteisiin ratkaisukeskeisesti suhtautuva. Arkemme nojaa hyvin suunniteltuihin rakenteisiin ja ryhmien tarkoituksenmukaiseen pienryhmätoimintaan.

Päiväkodin toiminnan lähtökohtia ovat kaikkien arvostava kohtaaminen ja toinen toisilta oppiminen. Toiminnassa keskitytään kielen oppimiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja kaveritaitojen harjoittelemiseen. Kollegiaalista tukea saa vahvalta opettajatiimiltä ja yksikön erityisryhmässä toimivalta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta sekä kannustavalta esimieheltä.

Vallipuiston päiväkodissa toimii 6 lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 10 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Pohjois-Leppävaarassa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.


Työpaikan nimi: Vallipuiston päiväkoti

Työaika: 3 8h 15 min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa. Hyvän suomen kielen taidon lisäksi arvostamme myös muuta kielitaitoa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_toimipaikat/kunnalliset_paivakodit/leppavaara/vallipuiston_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Hanne Koski, p. 040 509 7074

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: Ratapölkky 1, 02650 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.